Phone:0755-2836 9759
Address: Shenzhen city Longgang District Baolong community Jinlong Road No. 10 seastar Jinlong factory
粤ICP备05036450号